Επισκευάζουμε

   Φωτοτυπικά

   και

   Εκτυπωτές

 

 

 

 

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Αποσυνδέστε το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα από την πρίζα.
Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του φωτοτυπικού με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί, χωρίς χνούδι.
Καθαρίστε τους δύσκολους λεκέδες και τα σημάδια από τη φθορά στο εξωτερικό πλαστικό με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με καθαριστικό τζαμιών ή ένα ήπιο καθαριστικό και νερό.

Σηκώστε το κάλυμμα και καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια των αντιγράφων με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και καθαριστικό τζαμιών.
Μην βρέχετε το πανί και μην ψεκάζετε απευθείας στην επιφάνεια σάρωσης.

Όσον αφορά τους εσωτερικούς του μηχανισμούς, χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα από τόνερ και σκόνη.

Μην αφήνετε το άκρο του σωλήνα της σκούπας να ακουμπήσει τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του φωτοαντιγραφικού.
Μην αγγίζετε κυκλώματα ή κυλίνδρους με τα χέρια σας.

Αφαιρέστε τη σκόνη χαρτιού από τους κυλίνδρους, σκουπίζοντας απαλά με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα κατάλληλο καθαριστικό.

Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη , όπως τους άξονες του φακού και τις ράγες ολίσθησης με λάδι μηχανής για φωτοτυπικά μηχανήματα.
Χρησιμοποιείστε όμως το λάδι μηχανής με οικονομία.

Κλείστε όλα τα εσωτερικά πάνελ και στη συνέχεια κλείστε τις εξωτερικές πόρτες.
Συνδέστε το φωτοαντιγραφικό και πάλι στην πρίζα και ανοίξτε το.
Περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί το φωτοαντιγραφικό και στη συνέχεια αντιγράψτε ένα ή δύο έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι το φωτοαντιγραφικό λειτουργεί σωστά.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις πριν τον καθαρισμό του φωταντιγραφικού
Το μελανοδοχείο που μόλις τοποθέτησα δεν εκτυπώνει ή δεν αναγνωρίζεται
Τι πρέπει να κάνετε
Τι δεν πρέπει να κάνετε
Για την καλή λειτουργία του μηχανήματός σας
© 2018 Service Center Φωτοτυπικών & Εκτυπωτών, Desgined by Prototype Computers